Even voorstellen

Arletta J de Bis Hulleman: ik ben accountant en MfN registermediator met de accreditatie van familie en arbeidsmediator. Ik kan u ook bijstaan bij exitgesprekken

Ik ben ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als rechtbankmediator.

Als KIES omgangsbegeleider en kindercoach begeleid ik kinderen en kindergroepen om de scheiding beter te begrijpen, te verwoorden wat een scheiding voor de ouders en kinderen betekent en kunnen ze hun vragen en angsten uiten. Op de website van KIES vindt u meer informatie over deze hulp voor kinderen http://kiesvoorhetkind.nl/.

Mijn levensmotto is 'niemand is iemand zonder iemand, samen sterk'.

Mediation dient te zorgen voor een win-win situatie. Zowel in zakelijke als privé conflicten.

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

De uitgangspunten bij mediation:

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediation gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor mij.

In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en met mij. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als beide partijen aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.

Aan het begin van de mediation wordt door de partijen en mij de mediation overeenkomst getekend. In die overeenkomst staan passages over de geheimhouding en vrijwilligheid. Ook de inspanningsverplichting en een gezamenlijke definitie van het conflict worden op papier gezet.